El Delegat de l’IEC a Alacant,  el Dr. Dr. Vicent Martines (Catedràtic de la UA, de Filologia Catalana) ha guanyat el PREMIO INTERNAZIONALE FRANCESCO SAVERIO NITTI PER IL MEDITERRANEO, 2023-Sezione RICERCA (“investigació”).

El Delegat de l’IEC a Alacant,  el Dr. Dr. Vicent Martines (Catedràtic de la UA, de Filologia Catalana) ha guanyat el PREMIO INTERNAZIONALE FRANCESCO SAVERIO NITTI PER IL MEDITERRANEO, 2023-Sezione RICERCA (“investigació”). Concedeix el premi –al qual no es pot concórrer, ans el concedeix el jurat en atenció als mèrits que reconeix en el panorama internacional– el prestigiós CENTRO INTERNAZIONALE DI RICERCA FRANCESCO SAVERIO NITTI PER IL MEDITERRANEO [CIRNM], consorci internacional d’universitats basat a la influent UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA (Nàpols, Itàlia) (UNISOB).
Firmat el diploma –solemne– per la seua mà pel Rector UNISOB, Prof. Dr. LUCIO D’ALESSANDRO, el premi és en la SEZIONE di IMPEGNO INTERNAZIONALE PER LA RICERCA (‘Dedicació internacional a la recerca’).
La justificació de la concessió del Premi, firmada pel Direttore del CIRNM, Prof. Dr. FABRIZIO SIRIGNANO, estableix que concedeixen el Premi al Prof. Dr. Dr. Vicent Martines:
 “per la Sua intensa, qualificata e innovativa attività svolta in ambito internazionale — anche nelle veste di Professore Ordinario di Filologia Catalana e Direttore dell’Istituto di Ricerca Cooperativa “IVITRA” — per la promozione della ricerca scientifica favorendo con rigore ed attenzione verso le giovani generazioni di studiosi scambi culturali nel Mediterraneo tra ambiti dei sapere e della conoscenza differenti”.
Adjuntem els dos documents acreditatius del Premi,  l’Acta de deliberació i justificació del Premi i el Diploma solemne. Enhorabona!
Activitats programades
  • No hi ha novetats