Inauguració de la seu

Dimecres 2 de novembre de 2005, a les 19 hores, es va fer l’acte d’inauguració de la Seu d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans, a la Seu Ciutat d’Alacant de la Universitat d’Alacant (Ramón y Cajal, 4).

Durant l’acte, l’Hble. Sr. Carles Solà, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, va pronunciar la conferència «L’enfortiment dels lligams acadèmics i de recerca en l’Europa del coneixement».

Parlament d’Ignasi Jiménez Rameda, rector de la Universitat d’Alacant

Parlament de Salvador Giner, president de l’IEC, llegit per Salvador Alegret, vicepresident de l’IEC

Parlament de Brauli Montoya, delegat de l’IEC a Alacant

Conferència de Carles Solà, membre de l’IEC i conseller d’Universitats Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

 

Activitats programades
  • No hi ha novetats